Jesteś tutaj: Szkolenia / Sport Diving PSAI / Sport Diver PSAI - kurs podstawowy

Sport Diver PSAI - kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem, nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania. Uprawniający do nurkowań na głębokość do 20 m w wodach otwartych na całym świecie. Organizacja PSAI oferuje kurs podstawowy z najwyższym maksymalnym limitem głębokości spośród wszystkich organizacji nurkowych.

CENA KURSU: 1.200 PLN* + 150 PLN licencja + 125 PLN manual brutto

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

wiek od 15 lat (do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów) *, aktualne badania lekarskie.
Po ukończeniu kursu płetwonurka młodzieżowego absolwent uzyskuje takie same uprawnienia, co stopień podstawowy tylko, że może je wykonywać pod opieką: rodziców, opiekunów, liderów - przewodników lub instruktorów.

CZAS TRWANIA KURSU

 • moduł teoretyczny,
 • moduł praktyczny w warunkach basenowych lub basenopodobnych,
 • moduł praktyczny w wodach otwartych.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Wykłady obejmują omówienie zagadnień z zakresu:

 • historii nurkowania i struktury organizacji,
 • sprzętu nurkowego,
 • środowiska i fizyki nurkowania,
 • medycyny nurkowa,
 • teorii dekompresji,
 • techniki nurkowania,
 • omówienie pytań egzaminacyjnych – przygotowanie do egzaminu,
 • egzamin.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • cztery sesje nurkowe w warunkach basenowych lub basenopodobnych,
 • pięć nurkowań w wodach otwartych połączonych z egzaminem (każde nurkowanie min. 20 minut).

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • odbywa się na wodach otwartych, podczas wykonywania 5 nurkowań na wodach otwartych

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia go do nurkowania na głębokość do 20 m w wodach otwartych na całym świecie. Certyfikat OWSD PSAI daje absolwentowi kursu podstawowego najwyższe uprawnienia nurkowe spośród uprawnień podstawowych wszystkich organizacji nurkowych na świecie oraz możliwość kontynuowania edukacji na wyższe szczeble nurkowe.

* Cena kursu obejmuje: wykłady, 4 moduły basenowe, nurkowania na wodach otwartych oraz egzamin. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, wstępu na wody otwarte oraz dodatkowych nurkowań doskonalących umiejętności.

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy