Sport Diving PSAI

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem, nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania. Uprawniający do nurkowań na głębokość do 20 m w wodach otwartych na całym świecie. Organizacja PSAI oferuje kurs podstawowy z najwyższym maksymalnym limitem głębokości spośród wszystkich organizacji nurkowych.

CENA KURSU: 1.200 PLN* + 150 PLN licencja + 125 PLN manual brutto

Jest to jedyny kurs dający tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 4) + 150 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji brutto

Jest to kurs dający wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 7) + 150 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji brutto

Jest to kurs dający wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 10) + 150 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji brutto

Kurs ten uczy udzielania pierwszej pomocy (First Aid) oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:

  • rozpoznać i ocenić sytuację oraz stan ofiar
  • przeprowadzić odpowiednie zabiegi reanimacyjne
  • zabezpieczyć poszkodowanych oraz miejsce wypadku
  • UWAGA!: co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje

CENA KURSÓW: Rescue Diver + Pierwsza Pomoc - 1000 PLN + 150 PLN licencja brutto

Nawigacja podwodna (Underwater Navigation PSAI) Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.
CENA KURSU: 400 PLN + 75 PLN licencja + 60 PLN manual brutto

 

Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (Night Diving / Limited Visibility PSAI) Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.
CENA KURSU: 400 PLN + 75 PLN licencja + 60 PLN manual brutto

 

Nurkowanie w suchym skafandrze (Dry Suit Diver PSAI) Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra.
CENA KURSU: 400 PLN + 160 PLN licencja + 85 PLN manual brutto

 

Twin Set Diver Kurs przeznaczony dla osób chcących wydłużyć czas nurkowania na większych głębokościach poprzez oddychanie z podwójnej butli o większej pojemności - twin set.
CENA KURSU: 600 PLN + 160 PLN licencja + 60 PLN manual brutto

 

Nurkowanie wrakowe-morskie (Wreck Diving PSAI) Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza.
CENA KURSU: 600 PLN + 160 PLN licencja + 85 PLN manual brutto
* cena nie zawiera rejsu na wraki

 

Nurkowanie podlodowe (Ice Diver PSAI) Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem.
CENA KURSU: 450 PLN + 160 PLN licencja

 

Nurkowanie w masce pełnotwarzowej (Full Face Mask Diver PSAI) Kurs ten uczy nurkowania, planowania, procedur bezpieczeństwa w trakcie nurkowania z użyciem maski pełnotwarzowej.
CENA KURSU: 400 PLN + 160 PLN licencja

 

Basic Nitrox - Nitrox Diver PSAI
Cena: 400 PLN + 160 PLN licencja + 125 PLN manual brutto

 

Nurkowanie głębokie (Deep Diver) - Celem kursu jest przekazanie adekwatnej wiedzy, zagadnień sprzętowych i planowanie nurkowania, pozwalających na bezpieczne nurkowanie bezdekompresyjne na maksymalną głębokość 40m.
Cena: 600 PLN + 160 PLN licencja

 

Asystent Instruktora PSAI - Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragna dalej rozwijać swoje umiejętności. Po ukończeniu tego kursu można przystąpić do kursu instruktorskiego, kurs ten daje również możliwość związania się zawodowo z nurkowaniem.
Cena: 2500 PLN + 160 PLN licencja + 125 PLN manual + 550 zł opłata Asystent Instruktora

 

 

PSAI DPV Open Water Diver - Kurs przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoje doświadczenie nurkowe o zakres użycia jednostek napędowych DPV. Cały kurs prowadzony jest w środowisku wody otwartej.
Cena: 600 PLN + 160 PLN licencja, bądź 400 PLN + 150 PLN licencja w przypadku gdy kursant posiada własny skuter

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy